bedoelde je ... ?

  • Sorry! We hebben geen antwoord voor je gevonden.

Staat je vraag er niet bij?  Neem dan contact met ons op.

contact

privacy statement

Met dit Privacy statement willen we u duidelijkheid geven over wat we met uw persoonsgegevens doen. Als uw werkgever een pensioenregeling voor u aangaat bij Het nederlandse pensioenfonds, vragen wij u om persoonsgegevens. Deze gegevens verstrekt u bijvoorbeeld per e-mail, telefonisch of in Mijn pensioen, uw persoonlijke online omgeving. Wij gaan zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens en in dit Privacy statement staat hoe wij dat doen. 
 

Wij verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens in overeenstemming met: 

·        De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp);

·        De Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen.

 

uw persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarvan bekend is dat ze bij u horen, zoals uw naam en geboortedatum, contactgegevens, bankrekeningnummer en uw Burgerservicenummer (BSN). Wij verwerken deze gegevens om u van dienst te zijn. Deze gegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van en communiceren over uw pensioenregeling. 

Soms zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst. Ook kunnen wij uw gegevens gebruiken voor marketingactiviteiten. U kunt daarbij zelf aangeven welke informatie u wel of niet wilt ontvangen.

Om uw privacy te beschermen hebben wij organisatorische en technische maatregelen getroffen. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en wij zorgen voor een optimale beveiliging van de toegangssystemen, computernetwerken, servers en onze gebouwen. Bovendien bewaren wij de noodzakelijke gegevens niet langer dan noodzakelijk.

dienstverlening door derden 
Wij schakelen soms andere bedrijven in om diensten voor ons uit te voeren die te maken hebben met het uitvoeren van uw pensioenregeling. Dit zijn bijvoorbeeld een incassobureau, expertisebureaus of herverzekeraars. Het nederlandse pensioenfonds blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Met deze partijen maken wij afspraken over de omgang met uw gegevens, zodat uw privacy gewaarborgd blijft.

nieuwe ontwikkelingen 
De tekst van dit Privacy statement kan door ons worden aangepast bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten of wijzigingen in wet- en regelgeving. Wij raden u dan ook aan om deze tekst met enige regelmaat te raadplegen als u onze website bezoekt. Deze tekst is voor het laatst aangepast op 1 mei 2016.