bedoelde je ... ?

  • Sorry! We hebben geen antwoord voor je gevonden.

Staat je vraag er niet bij?  Neem dan contact met ons op.

contact

bestuur en Raad van Toezicht

samenstelling bestuur 

  

José Suarez Menendez (1969) - bestuursvoorzitter
José Suarez Menendez heeft de opleidingen Chartered Financial Analyst en Certified Pension Executive doorlopen. Hij is sinds 2002 actief als bestuurder voor diverse pensioenfondsen (o.a. Pensioenfonds Toerisme sector Aruba, PMT, BPF Detailhandel en BPF Levensmiddelen). Naast zijn rol als voorzitter van Het nederlandse pensioenfonds is hij directeur bestuursbureau bij VP Tech en interim directeur bestuursbureau bij BPF Wonen.

 

         André van Vliet (1967)

André van Vliet studeerde bedrijfseconometrie in Rotterdam en heeft op dit vakgebied ook zijn proefschrift geschreven. Hij was vele jaren werkzaam bij Ortec Finance, in zijn laatste functie als managing director op het terrein van financieel risico management voor pensioenfondsen en verzekeraars. Hij was financieel directeur van pensioenverzekeraar De Eendragt van mei 2014 tot de verkoop van het bedrijf in juli 2015. Naast zijn rol als bestuurder bij Het nederlandse pensioenfonds is hij bestuurslid van Pensioenfonds ABP.

 

Mila        Mila Hoekstra (1963)     

Mila Hoekstra heeft Nederlands recht gestudeerd in Groningen. Sinds 1993 houdt zij zich bezig met de pensioenfondsensector. Eerst bij het Ministerie van Sociale Zaken op het terrein van beleidsontwikkeling en (Europese) wetgeving en daarna als beleidsadviseur bij de Stichting Ondernemingspensioenfondsen, waar ze o.a. het voorontwerp Multi-opf schreef, en bij de Pensioenfederatie. Naast haar rol als bestuurder bij Het nederlandse pensioenfonds is zij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Pensioenfonds Koopvaardij.

 

 

 samenstelling Raad van Toezicht

  

Gerard        Gérard Aben (1950) - voorzitter

Gérard Aben begon zijn loopbaan als Management Trainee bij de Koninklijke Shell Groep. Vervolgens vervulde hij bij Sara Lee diverse functies zoals directeur Personeel & Organisatie en directeur Centrale Diensten. In 1991 werd hij directeur personeelszaken bij PTT Post. Vele jaren was hij bestuurslid van twee Ondernemingspensioenfondsen binnen dit bedrijf.

Van 2011-2013 was Gérard als Managing Director Group HR lid van de Raad van Bestuur van PostNL. Gérard is op dit moment voorzitter van het bestuur van het Bedrijfstakpensioenfonds Horeca & Catering.

 

 

Alex

Alex de Waal (1965)

Alex de Waal begon zijn loopbaan als actuaris bij Crédit Lyonnais en Rabo Securities. Na 2000 was Alex zelfstandig consultant en interim manager bij verschillende organisaties als Bank Insinger de Beaufort, Bank Oyens & Van Eeghen en Zwitserleven. Vanaf 2012 werkte hij in de pensioensector bij Pensioenbureau PGB, Pensioenfonds Grafische Bedrijven en als lid van het bestuur van Stichting Pensioenfonds Loodswezen. Momenteel is Alex directeur a.i. van de Stichting Pensioenfonds Huisartsen en lid van de Risk, Audit & Compliance Committee van Stichting Pensioenfonds TNO.

  

Orpa

Orpa Bisschop (1968)

Orpa Bisschop heeft een financiële achtergrond en is gestart in de accountancy. Zij heeft verschillende rollen vervuld bij Blue Sky Group, waaronder Hoofd Control & Informatie Management en hoofd Pensioenen. Vanaf 2009 vervulde zij de rol van adjunct directeur en met ingang van april 2016 is zij directeur bij Blue Sky Group. Daarnaast vervult zij een aantal bestuurlijke en toezichthoudende functies. 

 

 

bestuursbureau

Naast het bestuur en de Raad van Toezicht vervult de directeur bestuursbureau een rol als medebeleidsbepaler. De directeur geeft leiding aan het bestuursbureau en heeft primair tot taak om het bestuur van Het nederlandse pensioenfonds optimaal te laten functioneren.

 

Francis van Bergenhenegouwen (1969) - directeur

Francis van Bergenhenegouwen is directeur bestuursbureau. Zij is sinds 1 november 2015 betrokken bij de oprichting van Het nederlandse pensioenfonds. Hiervoor was zij werkzaam bij Syntrus Achmea Vermogensbeheer waar zij senior manager klantrelaties voor fiduciair beheer was. Francis werkt ruim 20 jaar in de institutionele wereld en heeft in haar loopbaan veel ervaringen kennis opgedaan op alle onderdelen die een rol spelen in de uitvoering bij een pensioenfonds.