bedoelde je ... ?

  • Sorry! We hebben geen antwoord voor je gevonden.

Staat je vraag er niet bij?  Neem dan contact met ons op.

top 3 vragen over het fonds

  • Er zijn helaas geen vragen gevonden

top 3 vragen van deelnemers

  • Er zijn helaas geen vragen gevonden

neem contact op

nieuwsberichten

Bijeenkomst Het nederlandse pensioenfonds in de Efteling groot succes

geplaatst op 02-02-2017 door Ronald

Op 25 januari ontving Het nederlandse pensioenfonds (Hnpf) ongeveer 30 gasten in de Efteling, de eerste klant van Hnpf. Voor de bijeenkomst waren werkgevers, pensioenfondsen en adviseurs uitgenodigd.

Het programma bestond uit een algemene uitleg gegeven door Ronald van Dijk over wat een Algemeen Pensioenfonds (APF) is. Daan van Baarsen, lid RvB van de Efteling, vertelde over zijn argumenten om voor Hnpf te kiezen. Hij gaf aan dat de Efteling de zorgplicht voor de werknemers zeer serieus neemt en dat een goed pensioen voor haar werknemers belangrijk is. Aansluitend waren er twee parallelsessies waar de aanwezigen de mogelijkheid hadden om vragen te stellen aan het bestuur, Kempen Capital Management, die als fiduciair manager van Hnpf optreedt, en aan a.s.r. die de pensioenuitvoering verzorgt. Wat opviel is dat er nog veel vragen leven onder de aanwezigen. Vooral hoe het werkt met in- en uitstappen in een collectiviteitkring, het premiebeleid, de zeggenschap en rol van het belanghebbendenorgaan en de onafhankelijkheid van het bestuur.

De bijeenkomst werd afgesloten met een presentatie door Victor Lamme, hoogleraar cognitieve neurowetenschap met de intrigerende titel ‘Het brein in verwarrende tijden: op welke knoppen wordt er gedrukt als wij keuzes maken’. De conclusie was dat wij denken invloed te hebben op ons brein of op het brein van een ander, maar dat die invloed beperkt is. Angst, hebzucht en het willen behoren tot een groep zijn de belangrijkste beïnvloeders van ons gedrag. Rationele argumenten, zoals wij vaak gebruiken bij pensioenvoorlichting voldoen niet.

Terwijl de genodigden het interessante programma volgden, hebben hun gezinnen het park verkend.

De dag werd feestelijk afgesloten met een show door de Efteling voor de genodigden met hun familie.

Wij kijken terug op een geslaagde middag die wat ons betreft voor herhaling vatbaar is. Wilt u de volgende keer ook deelnemen? Houd onze nieuwsberichten dan in de gaten.

Heeft u zelf vragen over een APF in zijn algemeenheid, of over Het nederlandse pensioenfonds in het bijzonder neem dan contact op met één van de leden van ons welkomstteam: Nanno van Putten 06-22924771, Ronald van Dijk, 06-13749603, of Ernö Kalmár 06-83648184. Zij staan u graag te woord en onderzoeken samen met u of het overstappen naar Hnpf een mogelijkheid is voor u of uw klanten.

DAS en VNV kiezen voor Het nederlandse pensioenfonds

geplaatst op 31-01-2017 door Nanno

Het nederlandse pensioenfonds (Hnpf) is het nieuwe jaar goed begonnen. Na de Efteling hebben nu ook financieel juridisch dienstverlener DAS en het personeel van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) voor Hnpf gekozen om hun pensioenregelingen onder te brengen. Vaak wordt een Algemeen Pensioenfonds (APF) gezien als een pensioenfonds waarnaar alleen andere pensioenfondsen overstappen. Hnpf bewijst samen met haar klanten dat dit niet zo is. Ook werkgevers met een pensioenregeling uitgevoerd door een verzekeraar zien ons als een geschikte pensioenuitvoerder.  

Vanaf 1 januari 2017 administreren wij ongeveer 5000  pensioendeelnemers. Waarvan meer dan 200 pensioengerechtigden in januari van Hnpf hun pensioenuitkering ontvangen. Doordat de Efteling, DAS en VNV toetreden tot dezelfde kring maken zij optimaal gebruik van de schaalvoordelen die een APF zoals Hnpf te bieden heeft.

Ook nieuwsgierig geworden naar wat Hnpf u of uw klanten te bieden heeft? Samen onderzoeken we of een overstap naar een collectiviteitkring of de oprichting van een eigen kring de oplossing is voor het toekomstbestendig houden van uw of  hun pensioenregeling(en).

Neem voor een oriënterend gesprek contact op met iemand van ons welkomstteam. Het team bestaat uit: Nanno van Putten 06-22924771, Ronald van Dijk, 06-13749603, en Ernö Kalmár 06-83648184.

Kempen Capital Management onafhankelijk fiduciair manager van Hnpf

geplaatst op 31-01-2017 door Francis

Het nederlandse pensioenfonds (Hnpf) heeft ervoor gekozen om het vermogensbeheer via Kempen Capital Management (Kempen) als fiduciair manager uit te laten voeren. Daarmee onderscheidt Hnpf zich ten opzichte van andere APF-en. De advisering over en de uitvoering van het vermogensbeheer zijn hierdoor volledig onafhankelijk van elkaar ingericht. Kempen is een gerenommeerde partij met een bewezen staat van dienst in het verzorgen van vermogensbeheer voor meerdere Nederlandse pensioenfondsen en verzekeraars. Kempen is gevestigd in Amsterdam en beheert in totaal een vermogen van circa 48 miljard.

Het bestuur van Hnpf wordt geadviseerd door specialisten van Kempen over onder andere het te voeren beleggingsbeleid. Ook adviseert Kempen over de best passende externe vermogensbeheerders en in welke mate bepaalde risico’s wel of niet moeten worden afgedekt. Op dagbasis wordt vinger aan de pols gehouden over de uitvoering van het vermogensbeheer. Door middel van verantwoordingrapportages wordt het bestuur, de beleggingscommissie en het belanghebbendenorgaan op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in de beleggingsportefeuille. De samenwerking met Kempen zorgt er ook voor dat de aangesloten werkgevers en geliquideerde pensioenfondsen profiteren van de inkoop- en onderhandelingskracht die Kempen biedt. Hierdoor is de verwachting dat het mogelijk is om de uitvoeringskosten beperkt te houden wat ten goede komt aan de deelnemers van Hnpf. Wij kijken uit naar een prettige samenwerking.

De beleggingsmix 2017 voor de collectiviteitkring is vastgesteld

geplaatst op 31-01-2017 door Francis

Het vermogen onder beheer van Het nederlandse pensioenfonds (Hnpf) wordt in combinatie met de ontvangen pensioenpremies belegd. Het doel van de beleggingen is om in de toekomst voldoende pensioen uit te kunnen keren aan de deelnemers. Het vermogen wordt beheerd volgens het beleggingsbeleid dat is vastgesteld door het bestuur. Het beleggingsproces van Hnpf bestaat uit drie stappen: (1) strategisch beleggingsbeleid, (2) portefeuilleconstructie en (3) portefeuillemanagement. Het beleggingsbeleid van de collectiviteitkring van Hnpf houdt rekening met de gewenste mate waarin risico’s moeten worden uitgesloten en de beleggingsovertuigingen van Hnpf. In combinatie met de economische omstandigheden en rendementsverwachtingen vertaalt de fiduciair manager Kempen dit naar een optimale portefeuille-invulling van het beleggingsbeleid. Binnen de beleggingsportefeuille van de collectiviteitkring wordt het vermogen wereldwijd gespreid over verschillende beleggingscategorieën. Er wordt belegd in beleggingsfondsen van verschillende gerenommeerde partijen zoals:

  • Northern Trust voor de allocatie naar aandelen en beursgenoteerd vastgoed;

  • Neuberger Berman voor hoog rentende waarden en;

  • AEGON voor de allocatie naar Nederlandse hypotheken.

De matchingportefeuille wordt beheerd door a.s.r. vermogensbeheer door gebruik te maken van staatsobligaties en rente swaps. In eerste instantie wordt gekozen voor passief beheer omdat de kosten hiervan lager zijn dan bij actief beheer. Zijn er overtuigende redenen dat de hogere kosten van actief beheer zijn gerechtvaardigd dan wordt actief beheer toegestaan.

Overzicht beleggingsmix 2017

Categorieën

Beleid 2017

(% van subportefeuilles)

 

Kenmerken

 

Rendement boven verplichtingen (UFR) (KCM visie)

3,5%

 

 

Matchingportefeuille (onderpand)

30%

Staatsobligaties/liquiditeiten

30%

 

 

Rendementsportefeuille

70%

Aandelen ontwikkelde landen

24%

Aandelen opkomende landen

6%

Beursgenoteerd OG

2,5%

Niet-genoteerd OG

7,5%

Alternatieve beleggingen

0%

Vastrentende waarden bedrijfsobligaties

20%

Vastrentende waarden hypotheken

5%

Vastrentende waarden hoogrentend

5%

 

 

Totaal portefeuille

100%